Mưa lớn công thêm yếu tố địa hình đồi núi dốc, nên lũ về nhanh và nhiều điểm bị ngập sâu. Lũ đợt này tại Bắc Trung bộ tương đương lũ năm 2007 ở Quảng Bình và năm 2010 ở Hà Tĩnh. Ngoài ra, khu vực miền Trung cũng tập trung nhiều thủy điện nên khi mưa lớn, nước đầy thì các hồ đập sẽ phải xả lũ để đảm bảo an toàn. Vì thế, tình trạng ngập úng sẽ diễn ra nặng hơn ở hạ du.

Theo VTC14