24H.COM.VN - “Chữ bác sĩ” vốn là chủ đề của không ít cây bút hài trong quá trình... “cầm bút chống giáo” (giáo là thói hư tật xấu của xã hội đó mà). Tuy nhiên, không ai biết rằng “chữ bác sĩ” cũng có nguồn gốc của nó.