Việc những hiện tượng mạng không có vẻ ngoài nổi bật hay đóng góp gì cho xã hội, chỉ cần độc lạ, làm trò lố nhưng nổi tiếng hơn cả các hot teen hiện không phải chuyện hiếm.

Ngân Giang- Hoàng Hiệp