Có lần con mình cũng hỏi "Mẹ ơi tại sao ban đêm con nhìn thấy nhiều sao mà ban ngày con chẳng thấy sao đâu cả". Lúc đấy mình chỉ giải thích ngắn gọn...

Có lần con mình cũng hỏi "Mẹ ơi tại sao ban đêm con nhìn thấy nhiều sao mà ban ngày con chẳng thấy sao đâu cả". Lúc đấy mình chỉ giải thích ngắn gọn là do trời sáng quá nên không nhìn thấy, chứ các vì sao vẫn hiển hiện con ah.