ICTnews - Bộ TT&TT đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về lĩnh vực tần số vô tuyến điện (thay thế mục 3 Chương II Nghị định 142/2004/NĐ-CP) với mức tiền phạt thấp nhất là 200.000 đồng và cao nhất tới 70.000.000 đồng.

Việc xử phạt VPHC về lĩnh vực tần số vô tuyến điện đã được quy định tại mục 3 Chương II Nghị định 142/2004/NĐ-CP ngày 8/7/2004. Tuy nhiên, các quy định này trong thời gian thực hiện đã nảy sinh một số bất cập và quy định còn chưa rõ ràng. Ngoài ra, có một số nội dung mới được bổ sung trong Luật Tần số vô tuyến điện nhưng hiện chưa có chế tài xử phạt khi có vi phạm, cần được bổ sung.