Theo dự thảo thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế - Tài chính - Công thương về quản lý giá thuốc dùng cho người thay thế cho Thông tư liên tịch số 10/2007, các cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc không thực hiện đúng hướng dẫn về kê khai, kê khai lại giá thuốc thì cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền sẽ tạm dừng cấp số đăng ký (SĐK) đối với cơ sở sản xuất hoặc cơ sở được ủy quyền đăng ký thuốc trong thời gian chờ cấp SĐK. Bên cạnh đó, cơ sở sản xuất hoặc cơ sở được ủy quyền đăng ký thuốc sẽ bị tạm dừng cấp SĐK, dừng tiếp nhận hồ sơ thông tin quảng cáo trong các trường hợp: Không tiến hành kê khai, kê khai lại giá thuốc theo quy định; Bán thuốc cao hơn giá đã kê khai hoặc kê khai lại đang có hiệu lực; Không thông báo cho khách hàng giá thuốc kê khai, kê khai lại đang còn hiệu lực theo quy định...

T.BÌNH