(NLĐ)- Bộ Xây dựng vừa có giải trình tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo nghị định hướng dẫn thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại VN.