24H.COM.VN - Theo thông tin được Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp (BSA) công bố chiều ngày 28/5/2008 tại Hà Nội, nằm trong xu hướng giảm toàn cầu về tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính cá nhân tại hầu hết các quốc gia, tỷ lệ vi phạm tại Việt Nam đã giảm 3%, từ mức 88% trong năm 2006 xuống mức 85% trong năm 2007.