Vi khuẩn tiêu chảy cấp có thể sống tới 40 ngày trong thực phẩm như: bánh mì, mắm tôm, mắm tép, nem chạo, nem chua. Nguy hại nữa là nó rất ưa mặn, có thể sống trong muối (từ 5-20%) tới 40 ngày.