Các công tố viên ngày 17/4 đã truy tố Chủ tịch tập đoàn khổng lồ Hàn Quốc Samsung là ông Lee Kun-hee về tội trốn thuế và thất tín trong khi điều hành tập đoàn.