Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Đồng Nai, Công ty Vedan Việt Nam (trụ sở tại huyện Long Thành, Đồng Nai) đã nộp trên 111 tỷ đồng trong tổng số phải nộp là trên 127 tỷ đồng tiền truy thu phí bảo vệ môi trường.

Vedan đã ngưng hoạt động các nhà máy tinh bột sắn tươi, nhà máy lysine, nhà máy nhiệt điện. Giảm công suất các nhà máy xút-axít, nhà máy nhiệt điện TG2, nhà máy tinh bột biến tính, nhà máy bột ngọt. Vedan cũng cải tạo và nâng cấp các hệ thống xử lý nước thải hiện có, lập 9 đề án bảo vệ môi trường, 2 báo cáo đánh giá tác động môi trường, đã được Sở TNMT Đồng Nai thẩm định. Sở TNMT cho biết đang đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ TNMT tiến hành công bố phạm vi, đối tượng bị thiệt hại, thời gian chịu ảnh hưởng, mức độ thiệt hại và các đối tượng có liên quan gây thiệt hại trên lưu vực sông Thị Vải để có biện pháp xử lý. Trước đó, tháng 8/2009, Vedan nộp trên 95 tỷ đồng tiền truy phí bảo vệ môi trường. Công ty Vedan cũng đã đóng 267,5 triệu đồng tiền xử phạt hành chính sau khi có quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. N.Đ (Tổng hợp)