(HNM) - Những năm gần đây, theo định hướng của Chính phủ, các thành phần kinh tế và các doanh nghiệp (DN) nhà nước ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn được khuyến khích tham gia vào kinh doanh điện năng, nhất là đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện.