Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam, mang tên Vinasat, đang trong giai đoạn tích hợp và lắp ráp và dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo trong vòng vài tháng tới.