ND - Tại cuộc họp xem xét khả năng sẵn sàng của quá trình phóng vệ tinh VINASAT-1, phía nhà cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh Arianespace, nhà sản xuất vệ tinh Lockheed Martin cùng đại diện Ban quản lý dự án vệ tinh VINASAT tại Kourou đã kiểm tra lại toàn bộ công tác chuẩn bị và thống nhất: quá trình phóng vệ tinh VINASAT-1 đã sẵn sàng. Một số hình ảnh về vệ tinh VINASAT-1 tại Guyana