(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý bổ sung khu vực đá gabro diện tích 60 ha thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

* Tại công văn số 1774/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc việc khai thác đá hoa tại khu vực Thung Sánh Tái, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép khai thác đá hoa tại khu vực này theo quy định hiện hành. ** Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại công văn số 1772/VPCP-KTN, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang khẩn trương tổ chức thực hiện các đề án đánh giá bổ sung 3 điểm quặng thiếc-đa kim chứa vàng thuộc tỉnh Hà Giang gồm: điểm quặng Việt Lâm, diện tích 78,45 ha và điểm quặng Làng Má diện tích 76,5 ha thuộc huyện Vị Xuyên; điểm quặng Cao Bồ, diện tích 21,2 ha tại thị xã Hà Giang. UBND tỉnh Hà Giang rà soát, khoanh định diện tích 3 điểm quặng thiếc - đa kim chứa vàng nêu trên, đảm bảo không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm khai thác khoáng sản đầu tư công tác điều tra, đánh giá bổ sung khoáng sản. Cục Đại chất và Khoáng sản Việt Nam thẩm định nội dung các đề án, kết quả thi công các đề án nêu trên. Quốc Hà