Thấy chị Oanh đi làm về và dựng xe máy ở cửa nhưng quên không rút chìa khóa, Mạnh rút chìa khóa xe ra rồi vẽ hình vào chiếc card điện thoại rồi mang ra hàng chữa khóa đánh một chiếc tương tự. Có chìa, lợi dụng hôm sau khi chị Oanh để xe ở cửa, Mạnh mở khóa lấy xe đem đi bán.