(HHT_Online) Công ty quản lý của TVXQ đã phấn khởi thông báo rằng vé của đêm diễn vào tháng 10 này của nhóm đã được bán hết chỉ trong vòng vài giây khi hệ thống bán vé được khởi động.