(Chinhphu.vn) - Khi có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, nếu bà Trình Thị Nga không thuộc đối tượng phải thực hiện chế độ tập sự, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định tuyển dụng đối với bà Nga.

Bà Trình Thị Nga, email: ngatrinh1510@gmail.com, được tuyển dụng vào làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn từ ngày 1/1/2010 và có quyết định tập sự trong thời gian 1 năm, hưởng 85% lương bậc 1. Trước đó, bà Nga đã làm việc tại 1 công ty tư nhân và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 2 năm 3 tháng. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Nga đề nghị cơ quan chức năng giải đáp việc bà có được miễn thời gian tập sự theo khoản 4 Điều 20 và hưởng 100% lương theo khoản 2 Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức không? Trường hợp của bà Nga được Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn trả lời cụ thể như sau: Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh, tháng 10/2009, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức, công chức dự bị năm 2009. Đợt tuyển dụng này, tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo các văn bản quy định về tuyển dụng công chức, công chức dự bị hiện hành. Theo đó, những đối tượng trong thời gian tập sự được hưởng 100% lương và phụ cấp áp dụng theo khoản 2 Điều 18 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003. Những đối tượng tuyển dụng vào công chức không qua chế độ công chức dự bị được áp dụng theo điểm 2.6 khoản 2 mục II Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19/2/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP nêu trên. Bà Trình Thị Nga, đăng ký tuyển dụng vào công chức, công chức dự bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn năm 2009 và đã có Quyết định tuyển dụng số 2589/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh. Căn cứ các điều, khoản, điểm nêu trên, bà Nga không thuộc đối tượng được hưởng 100% lương, phụ cấp và phải qua chế độ công chức dự bị. Hơn nữa, đợt tuyển dụng công chức, công chức dự bị năm 2009 này của tỉnh Lạng Sơn trước thời gian Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2010 và đến nay chưa có Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định. Vì vậy, khoản 4 Điều 20 và khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP mà bà Nga đề cập trong thư phải chờ Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện. Khi Thông tư hướng dẫn có hiệu lực thi hành, trong đó có hướng dẫn thực hiện khoản, điều nói trên, nếu bà Nga thuộc đối tượng được hưởng 100% lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng và không thuộc đối tượng phải thực hiện chế độ tập sự, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn sẽ trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định tuyển dụng số 2589/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 đối với bà Trịnh Thị Nga. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc