Trên cơ sở nhận định thị trường chứng khoán năm 2012 sẽ phục hồi và thanh khoản cải thiện. Với giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường là 1,400 tỷ đồng/phiên, HĐQT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HNX: VDS) đưa ra kế hoạch kinh doanh 2012 với doanh thu đạt gần 148 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế được dự kiến ở mức 38.3 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với mức lỗ 126.34 tỷ đồng của năm 2011.

HĐQT xin ý kiến cổ đông hủy bỏ phương án tăng vốn cũ, thay vào đó công ty sẽ phát hành 35 triệu cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược, với giá dự kiến là 7,000 đồng/cp hoặc cao hơn.

Tại Đại hội năm nay, HĐQT và Ban kiểm soát 2006 - 2011 kết thúc nhiệm kỳ và cổ đông sẽ bỏ phiếu để bầu HĐQT và BKS mới nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Ông Phạm Hữu Phú do Eximbank (EIB) đề cử vào HĐQT. Tại HĐQT cũ, EIB có hai đại đại diện là ông Phú giữ chức Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Thành Long giữ chức Chủ tịch.

Ông Nguyễn Thúc Vinh được Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Long và bà Đinh Thị Thu Hằng đề cử.

Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh do Công ty Sài Gòn Á Châu đề cử.

Ông Nguyễn Miên Tuấn do liên danh giữa ông Tuấn và ông Nguyễn Tấn Minh đề cử.

Cuối cùng là ông Nguyễn Hữu Tú do liên danh giữa ông Tú và bà Vũ Thị Bích Niềm đề cử

Về phía Ban kiểm soát, có 3 thành viên được đề cử gồm: Ông Nguyễn Văn Minh do Công ty Sài Gòn Á Châu đề cử; ông Đào Công Thắng do liên danh Nguyễn Tấn Minh và Đinh Thị Thu Hồng để cử; và ông Tôn Thất Diên Khoa do ông Đậu Khánh Thiện và bà Vũ Thị Bích Niềm để cử.

Trên cơ sở nhận định thị trường chứng khoán năm 2012 sẽ phục hồi và thanh khoản cải thiện, với giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường là 1,400 tỷ đồng/phiên, HĐQT VDS trình kế hoạch doanh thu gần 148 tỷ đồng, lãi trước thuế 38.3 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với mức lỗ 126.34 tỷ đồng của năm 2011.

Mục tiêu chính của VDS trong năm 2012 là tăng năng lực tài chính để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính, bổ sung nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động kinh doanh. Với mục tiêu đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông hủy bỏ phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua, thay vào đó công ty sẽ phát hành 35 triệu cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược, với giá dự kiến là 7,000 đồng/cp hoặc cao hơn.

Số tiền thu được, VDS sẽ dùng để đẩy mạnh phát triển các mảng dịch vụ chứng khoán như môi giới, giao dịch ký quỹ và hoạt động ngân hàng đầu tư.

Ông Nguyễn Miên Tuấn, Giám đốc VDS, cho biết trong năm nay, công ty sẽ tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng thanh toán một số khoản đầu tư dài hạn có thanh khoản thấp nhằm tăng hiệu quả hoạt động đầu tư. Đồng thời, công ty sẽ tận dụng tốt các cơ hội khi thị trường hồi phục để tìm kiếm mức lợi nhuận tốt.

Trong kế hoạch kinh doanh 2012, VDS không thực hiện trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán. Cuối năm 2011, công ty đã trích lập dự phòng cho tất cả các khoản đầu tư chứng khoán niêm yết và OTC với số dư 94 tỷ đồng. Mức trích lập này thấp hơn so với giá thị trường của tất cả chứng khoán đến hết quý 1/2012.

Một nguyên nhân khác để công ty quyết định không trích lập dự phòng cho năm 2012 là diễn biến thị trường những tháng đầu năm có xu hướng tích cực và dự báo sẽ tiếp tục tốt hơn trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Miên Tuấn, kế hoạch này đưa ra trên cơ sở thận trọng và chưa tính đến việc phát hành cổ phiếu nếu thành công sẽ đóng góp tốt hơn vào hoạt động kinh doanh của công ty.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Miên Tuấn đã lên tiếng nhận lỗi trước cổ đông vì kết quả kinh doanh thấp trong năm 2011 với mức lỗ hơn 126 tỷ đồng.

Ông Tuấn cho rằng, có 4 nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ của công ty.

Thứ nhất, do bối cảnh kinh tế khó khăn dẫn đến thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi, giá trị giao dịch bình quân chỉ đạt 1,000 tỷ đồng/phiên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu từ môi giới.

Thứ hai, tình hình thanh khoản khó khăn và lãi suất đầu vào tăng quá cao khiến cho việc đẩy mạnh hoạt động tài trợ giao dịch và dịch vụ chứng khoán bị ảnh hưởng. Mức margin bình quân của VDS trong năm 2011 chỉ đạt 3.32%, thấp hơn kế hoạch 5%.

Thứ ba, giá cổ phiếu trên thị trường giảm mạnh khiến hoạt động tự doanh của công ty thua lỗ nặng. Việc cơ cấu lại danh mục đầu tư và ưu tiên đẩy mạnh thanh khoản, tạo ra khoản lỗ 18.9 tỷ đồng, đồng thời buộc công ty phải ghi nhận thêm 68.3 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Ngoài ra, những yếu tố bất lợi của thị trường cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai đối với các hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp đã ký cũng như tiếp thị đến các khách hành tiềm năng. Điều này ảnh hưởng lớn đến các khoản thu từ hoạt động ngân hàng đầu tư.

Tiếp tục cập nhật....