(ATPvietnam.com) -CTCP Chứng khoán Rồng Việt (mã chứng khoán:VDS) thông báo tiếp tục giao dịch cổ phiếu MTG cuẩ Công ty Cổ phần MT GAS.

Từ ngày 11/2-11/4/2011, VDS thực hiện mua, bán 500.000 cổ phiếu MTG với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch được thực hiện qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước đó, VDS cũng có đăng ký mua, bán 500.000 cổ phiếu MTG trong khoảng thời gian từ từ 10/9 đến 10/11/2010 tuy nhiên VDS mới chỉ mua 40.005 cổ phiếu và bán 190.000 cổ phiếu với lý do giá cổ phiếu MTG không phù hợp với giá mục tiêu. Hiện tại VDS đang sở hữu 734.290 cổ phiếu MTG, tương đương 6,11% vốn điều lệ. Thanh Loan