(Vietstock) - CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS), cổ đông lớn của CTCP MT Gas (HOSE: MTG) đăng ký mua và bán đồng thời 500,000 cp từ ngày 11/02 đến 11/04 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Hiện VDS đang nắm giữ 734,290 cp, chiếm 6.11% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trước đó, trong thời gian từ ngày 03/12/2010 đến ngày 28/01/2011, VDS đã mua được 40,005 cp và bán 190,000 cp MTG.