(ĐTCK-online) HĐQT CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VCS - sàn HOSE) dự kiến doanh thu Công ty mẹ năm 2011 đạt 1.019 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (LNTT) công ty mẹ đạt 130 tỷ đồng; doanh thu hợp nhất đạt 1.001 tỷ đồng, LNTT hợp nhất đạt 142,5 tỷ đồng.

Công ty sẽ giữ nguyên tỷ lệ cổ tức 20%. Quý III, VCS đạt doanh thu 199 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 35,3 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, LNTT đạt 96,7 tỷ đồng, tăng 58,75% so với cùng kỳ. Mới đây, VCS đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2011, nhưng không được thông qua do tổng số phiếu lấy ý kiến thu về chỉ đạt 51,05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trước đó, HĐQT VCS đề nghị giảm chỉ tiêu LNTT từ 192 tỷ đồng xuống 143 tỷ đồng.