Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu hợp nhất 2.219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 563,34 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 463 tỷ đồng.

VCS bao lai rong hop nhat quy III/2016 uoc dat hon 168 ty dong - Anh 1

Thông tin từ CTCP Đá thạch anh cao cấp (mã VCS ) cho biết, ước tính doanh thu hợp nhất quý III/2016 của công ty đạt đạt 766 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 204 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước đạt 168,5 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu hợp nhất 2.219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 563,34 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 463 tỷ đồng.

Được biết, ĐHĐCĐ của VCS đã thông qua kế hoạch lãi trước thuế 2016 là 595,9 tỷ đồng như vậy, với kết quả như trên thì công ty đã hoàn thành 94,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Mới đây, HĐQT của VCS đã thông qua quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, ngày 3/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền đển nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 21/10 tới.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13,2%. Theo đó, VCS sẽ phát hành gần 7 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn trả cổ tức được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015.

Linh Linh