Ngày 15/2 tới, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) sẽ phát hành 200.000 trái phiếu với mệnh giá 1 triệu đồng, tương đương với tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng.

VCBS phat hanh 200 ty dong trai phieu - Anh 1

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, định kỳ trả lãi 6 tháng/lần với mức lãi suất 7,7%/năm cho kỳ trả lãi đầu tiên, sau đó được tính bằng lãi suất tiền gửi trả sau tại Vietcombank cộng biên độ 1%/năm.

Theo VCBS, khối lượng đăng ký tối thiểu là 2.000 trái phiếu, tương đương giá trị 2 tỷ đồng. Trái phiếu này có đặc tính ưu việt ở chỗ có thể bán lại cho tổ chức phát hành sau 3 tháng.

VCBS cho biết, với cơ chế phát hành như hiện nay, trái phiếu của VCBS không còn là sân chơi dành riêng cho các tổ chức đầu tư tài chính, mà còn mở rộng cơ hội tham gia đến các nhà đầu tư cá nhân. Năm 2017, VCBS đặt mục tiêu doanh thu 407 tỷ đồng, lợi nhuận 115 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với thực hiện năm 2016.

Hoàng Anh