Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA) đã quyết định đồng ý tài trợ vốn ODA cho UBND tỉnh Đồng Nai trên 3.000 tỉ đồng để triển khai dự án nhà máy nước Nhơn Trạch giai đoạn 2.

Dự án Nhà máy nước Nhơn Trạch giai đoạn 2 có công suất 100.000 m 3 /ngày đêm, với tổng kinh phí đầu tư trên 3.500 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản trên 3.000 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của Chính Phủ Việt Nam.

Liên quan đến dự án trên, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng dự án cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 1 năm 2014, đến nay dự án đã vận hành khai thác khoảng 80.000 m 3 /ngày đêm, cung cấp nguồn nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt của các khu công nghiệp, khu dân cư hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch.

Dự kiến đến năm 2017, nhà máy sẽ vận hành tối đa công suất 100.000 m 3 /ngày.

Việc trả nợ vay ODA cho JICA đúng kế hoạch. Hiệu quả của Nhà máy nước Nhơn Trạch giai đoạn 1 đã thúc đẩy JICA quyết định tiếp tục tài trợ vốn ODA cho giai đoạn 2.

Được biết hiệp định vay vốn này đã được ký kết ngày 4-7-2015 với số tiền 14.910 tỉ yen Nhật. Thời gian vay 30 năm, lãi suất tiền vay 1,4%/năm đối với chi phí xây lắp và cung cấp thiết bị, 0,01% đối với dịch vụ và tư vấn, thiết kế, giám sát.

T.D