Nhiều doanh nghiệp chiếm vị trí kinh doanh đẹp tại các mặt tiền đường lớn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bởi doanh thu đang sụt giảm, giữ mặt bằng thì lỗ nặng, mà trả lại thì sợ lúc cần không tìm được điểm kinh doanh tốt…