(CATP) Sau một thời gian tạm ngưng, chương trình Vầng trăng cổ nhạc trở lại với khán giả mộ điệu sân khấu cải lương. Khán giả có thể theo dõi chương trình theo lịch truyền hình trực tiếp cũ, tức là vào đêm thứ năm tuần...