Sáng 18/12, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã trọng thể tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).

Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, MTTQ Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội qua các thời kỳ, lãnh đạo các tỉnh, thành, các lão thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội, đại diện các bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương và Hà Nội, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô...

Vang mai ban Anh hung ca mua dong nam 1946 - Anh 1

Các đại biểu tham dự lễ mít-tinh

Lễ mít-tinh được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Vang mãi ngàn năm", gồm nhiều ca khúc, điệu múa, cảnh phục dựng ca ngợi tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trong 60 ngày đêm kiên cường giam chân địch ở Hà Nội để Trung ương an toàn rút lên chiến khu Việt Bắc, mở đầu cuộc kháng chiến 9 năm.

Vang mai ban Anh hung ca mua dong nam 1946 - Anh 2

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Trong diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cách mạng Việt Nam, người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông, đất nước ta; tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hi sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp giải phóng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhớ lại 70 năm trước, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, vào thời khắc đó, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ đang đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi thực dân Pháp quyết tâm quay trở lại cướp nước ta một lần nữa. Nêu cao tinh thần yêu nước và trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, trong 2 ngày 18, 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp, quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc, kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc.

Đáp “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Thủ đô Hà Nội đã anh dũng đứng lên nổ súng mở màn cuộc kháng chiến toàn quốc vĩ đại của dân tộc, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Cùng với Hà Nội, nhân dân các tỉnh thành khác cũng muôn người như một, nhất tề đứng lên, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí quyết tâm sắt đá chống giặc, giữ nước với niềm tin tất thắng.

Mặc dù lực lượng chênh lệch, vũ khí thô sơ, chống lại kẻ địch tinh nhuệ được vũ trang hiện đại, đồng bào và chiến sỹ Thủ đô đã chiến đấu quả cảm, kiên cường, sáng tạo, “giam chân” kẻ thù suốt 60 ngày đêm (từ 19/12/1946 đến 17/02/1947), vượt gấp đôi thời gian dự kiến, tạo điều kiện để Trung ương Đảng, Chính phủ rút về khu an toàn, tản cư được phần lớn nhân dân, đưa một khối lượng lớn máy móc, thiết bị công nghiệp lên chiến khu... góp phần cho cả nước chuẩn bị chủ động bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, quân ta đã trưởng thành nhanh chóng, một số quân đoàn chủ lực của quân đội ta đã ra đời, nhiều cán bộ, chiến sĩ của mặt trận Hà Nội sau này đã trở thành những tướng lĩnh tài ba của đất nước...

Vang mai ban Anh hung ca mua dong nam 1946 - Anh 3

Toàn cảnh lễ mít-tinh

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, trong lịch sử lâu dài và vẻ vang của Thủ đô và của dân tộc, cuộc chiến đấu ngoan cường 60 ngày đêm giam chân địch ở Hà Nội là quãng thời gian ngắn ngủi song tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của sự kiện này được đúc kết thành những bài học vô cùng quý báu, mãi mãi là niềm tự hào về ý chí quật cường, dũng cảm, về sự kết hợp tài tình tinh thần yêu nước với nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh dưới ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo. 60 ngày đêm ấy đã thể hiện trọn vẹn tinh thần thanh lịch, hào hoa, yêu chuộng hòa bình nhưng cũng quật cường, bất khuất, sẵn sàng hi sinh, hiến dâng tất cả vì nền độc lập, tự do cho dân tộc của người dân Hà Nội. Đó cũng là tiêu biểu cho truyền thống cả nước đánh giặc, toàn dân ra trận với tinh thần "thà chết chứ nhất định không chịu làm nô lệ", để thắng lợi nhất định về dân tộc ta như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.

Qua 9 năm kháng chiến trường kỳ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã lập nên bao kỳ tích. Thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã tạo tiền đề cho thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc, thống nhất hoàn toàn đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc trường chinh 30 năm của quân và dân ta bằng đại thắng Mùa xuân năm 1975.

Vang mai ban Anh hung ca mua dong nam 1946 - Anh 4

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đọc diễn văn tại lễ mít-tinh

Ý chí, tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" của quân và dân Thủ đô đã trở thành tài sản vô cùng quý báu mà thế hệ cha ông trao lại cho chúng ta cùng với sứ mệnh tiếp tục dựng xây, bảo vệ Thủ đô, đất nước. Bước ra từ chiến tranh, sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, tăng trưởng bình quân giai đoạn 1986-2016 đạt khá, khoảng 6,6%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp, dịch vụ hiện đã chiếm gần 83% tổng GDP; GDP đã tăng gấp 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần so với thời kỳ trước đổi mới, GDP bình quân đầu người năm 2016 đã đạt 2.200 USD; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ, tạo diện mạo mới cho đất nước; tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; nước ta đã hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc; chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại với các nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế được nâng cao... Những thành tựu này đã tạo ra cơ sở và tiền đề quan trọng để đất nước ta phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn tới, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước đặt ra là rất nặng nề, đan xen cả thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức, Bí thư Thành ủy khẳng định, Hà Nội nguyện chung sức, đồng lòng cùng cả nước thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa nước ta thành nước công nghiệp hiện đại. Trước mắt, Hà Nội cùng cả nước tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả cao nhất các nguồn lực trong và ngoài nước, phát triển mạnh doanh nghiệp, tạo mọi thuận lợi để người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh;nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách với người có công; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố mối quan hệ mật thiết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng; xây dựng nền hành chính liêm chính phục vụ nhân dân; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo, vùng trời; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa về an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương, đa dạng hóa quan hệ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

"Trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta trước quá khứ hào hùng mà cha ông để lại, trước tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ muôn vàn kinh yêu của chúng ta hằng mong ước. Đó là ý chí, khát vọng của nhân dân cả nước cũng như của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với cha ông và muôn đời sau", Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Vang mai ban Anh hung ca mua dong nam 1946 - Anh 5

Đại tá Nguyễn Huy Du

Là nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, Đại tá Nguyễn Huy Du, cựu chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô, nay đã 86 tuổi, chia sẻ về những kỉ niệm không thể nào quên trong cuộc chiến đấu 60 ngày đêm của quân và dân Hà Nội. Ông cho biết, những ngày cuối năm 1946, thực dân Pháp "trở mặt", ngang nhiên bắt, giết đồng bào ta. Căm phẫn trước hành động tàn bạo của giặc Pháp, ông đã nghỉ học và trốn gia đình ở lại Thủ đô tham gia chiến đấu. Ông đã tham gia đánh địch từ phố Cửa Nam, Hàng Bông, Hàng Trống... cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua sông Hồng, rút lên chiến khu Việt Bắc an toàn. Mùa đông năm 1946 với cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt nhưng thắng lợi vẻ vang đã để lại nhiều bài học vô giá cho cách mạng nước ta, như về ý chí chiến đấu, phát huy trí tuệ tập thể về chiến lược, chiến thuật, vận dụng cách đánh sáng tạo của cha ông để đánh địch có hiệu quả nhất, dựa vào khu phố cổ để bám trụ vững chắc, kìm chân địch, thực hiện trong đánh ngoài vây, trong ngoài cùng đánh... Đóng góp cho đất nước từ những ngày đầu kháng chiến Thủ đô, giờ về nghỉ hưu, ông cùng các đồng đội vẫn nguyện tiếp tục phát huy vai trò của người cán bộ, đảng viên trong cuộc sống hàng ngày, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ nối tiếp và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Vang mai ban Anh hung ca mua dong nam 1946 - Anh 6

PGS.TS Trần Xuân Bách

Tại lễ mít-tinh, PGS.TS Trần Xuân Bách, sinh năm 1984, giảng viên Đại học Y Hà Nội, đại diện thế hệ trẻ đã bày tỏ niềm tự hào với truyền thống anh hùng của đất nước. Qua những bài học, thước phim, các nhân chứng lịch sử tái hiện khí thế Thủ đô trong những ngày Toàn quốc kháng chiến, thế hệ trẻ nhận thức rõ, 60 ngày đêm chiến đấu của quân và dân Thủ đô có ý nghĩa vô cùng lớn lao với đất nước, đã đi vào lịch sử đất nước như một thiên hùng ca bất tử, kết tinh thành giá trị tinh thần vô giá cho thế hệ trẻ hôm nay. Tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh của các thế hệ đi trước đã khơi gợi lý tưởng sống cao đẹp cho thế hệ hôm nay, giúp thế hệ hôm nay ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, hăng say đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và hội nhập quốc tế với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", phấn đất hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời căn dặn của Bác.

Lễ mít-tinh kết thúc trong tiếng hát vang của bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Vân An Ảnh: Viết Thành