Trong cuộc sống hiện đại như hiện nay, việc sử dụng cái “ alô” (điện thoại di động) là nhu cầu cần thiết của mọi người. Đặc biệt, với những người trẻ tuổi thì cái “alô” là vật bất li thân.