Cải cách hành chính đang là một việc được Nhà nước ta  quan tâm, xúc tiến. Rất nhiều nơi đã đạt kết quả tốt. Việc này gắn liền với văn hóa công sở (VHCS) và Chính phủ cũng đã có những quy định cụ thể. Bàn đến VHCS lúc này đã là muộn, nhưng còn hơn không.