Thủ tướng Hun Sen vừa đề nghị Quốc vương Norodom Sihamoni tuyên chỉ cấm các chính đảng lợi dụng hình ảnh, uy tín của Hoàng gia trong hoạt động tranh cử