Ý kiến một số doanh nghiệp vẫn cho rằng, thời gian thông quan rất chậm. Nguyên nhân, không phải do lỗi Hải quan mà do quy định quy trình thông quan khá rườm rà.

Van con tinh trang thong quan cham tre - Anh 1

Tại Hội thảo “Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA về thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong xuất nhập khẩu” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức mới đây, mặc dù Tổng cục Hải Quan cho rằng thời gian thông quan hiện nay thấp nhất là 8,2 ngày, nhiều nhất là 17 ngày.

Tuy nhiên, ý kiến một số doanh nghiệp vẫn cho rằng thời gian thông quan rất chậm. Nguyên nhân, không phải do lỗi Hải quan mà do quy định quy trình thông quan khá rườm rà.

Theo quy định, quá trình thông quan gồm 4 giai đoạn, thì thời gian hoàn tất thủ tục thông quan chỉ chiếm khoảng 1/3, còn lại 2/3 thời gian là do doanh nghiệp phải hoàn tất quy trình kiểm tra chuyên ngành do các cơ quan chức năng khác quản lý dẫn đến mất nhiều thời gian.

Trong khi đó, thực tế hiện nay, vấn đề của lĩnh vực hải quan không nằm ở quy định mà ở cán bộ chịu trách nhiệm thực thi. Nhiều DN phàn nàn, khi gặp vướng mắc, DN rất khó tìm được đầu mối để giải đáp, nếu gửi văn bản thắc mắc cũng mất rất nhiều thời gian chờ đợi, ảnh hưởng tới thời gian thông quan của DN.

Được biết, hiệp định EVFTA là hiệp định tự do thương mại thế hệ mới có tác động tới việc thúc đẩy cải cách thể chế pháp luật Việt Nam. Hiện Hiệp định chưa có hiệu lực và có độ trễ thi hành. Vì thế, kết quả rà soát các đánh giá đề xuất có tính nguyên tắc gợi mở cho việc sửa đổi các quy định của pháp luật không tương thích hoặc đề xuất các quy định riêng cho việc áp dụng Hiệp định rất hữu ích...” – Luật sư Phạm Mạnh Dũng cho biết thêm.

Khánh Linh