Nhiều cây xăng gian lận về đo lường xăng dầu đã bị xử lý trong thời gian qua, nhưng sự vào cuộc kiểm tra các cây xăng vi phạm vẫn chưa nhiều do khi lực lượng mỏng.

Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2013 đơn vị này đã kiểm tra 4.175 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc, xử lý 287 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 3,8 tỷ đồng. Đặc biệt, qua kiểm tra đã tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của 15 cửa hàng xăng dầu vi phạm.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước sẽ tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý các cửa hàng xăng dầu.

Để kịp thời phát hiện các cây xăng gian lận, từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước sẽ tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý