Các biệt thự, nhà riêng lẻ sẽ được bán theo một cơ chế chính sách riêng.