(PLO) Bao gồm các nội dung về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; cai nghiện bắt buộc; cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện; kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt – Lào; hoàn thuế giá trị gia tăng...

Chỉ thị 11 /2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Thông tư 14 /2014/TT-BLĐTBXH về ban hành biều mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ cở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thông tư số 20 /2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp.

Thông tư số 21 /2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 26 /2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/03/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quyết định 37 /2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước.

Quyết định 40 /QĐ-BCĐTHTT về việc giải quyết vấn đề người du cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt – Lào.

Thông tư liên tịch 60 /2014/TTLT-BQP-BTC về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nghị định 62 /2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Nghị định 63 /2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nghị định 64 /2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Thông tư 72 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Thông tư 78 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư 80 /2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Thông báo 240 /TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 996 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định 1037 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định 1047 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019 thành lập theo Quyết định 763/QĐ-TTg ngày 26/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 1049 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

Công văn 2002 /BNN-QLCL của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Công văn 2191 /LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa.

Quyết định 3027 /QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phồ Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 3036 /QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chí Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công văn 3978 /BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Công văn 4610 /UBND-TNMT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý việc bảo trì, cải tạo, phá dỡ nhà biệt thự theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0908.324.924 (gặp Mrs Liên)