(VTV Online) - Đến thời điểm hiện tại, Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) đã mua vào 51.842 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Trong khi đó, tỷ lệ bán và thu hồi nợ đến cuối tuần qua của VAMC mới chỉ đạt con số 990 tỷ đồng bằng 1/5 số nợ đã mua vào.

Dù VAMC và các tổ chức tín dụng đang muốn đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu nhưng trong điều kiện thị trường đang hồi phục, việc bán các tài sản đảm bảo không hề dễ dàng, nhất là khi giá trị các tài sản đảm bảo là bất động sản đang xuống thấp thực sự là trở ngại đối với hoạt động mua bán nợ.

Ghi nhận của phóng viên VTV về vấn đề này:

Đình Hải