Ông Nguyễn Quốc Hùng, (ĐĐK) Chủ tịch HĐTV Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, VAMC đã mua được 11.414 tỷ đồng nợ xấu từ các TCTD.

Tính đến cuối tháng 6, VAMC đã bán và thu hồi được nợ là 996 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VAMC đã tổ chức cơ cấu các khoản nợ của các TCTD gồm 112 khách hàng với số tiền là 9.071 tỷ đồng. VAMC cũng chuẩn bị mua bán khoản nợ trị giá 1200 tỷ đồng với Vietinbank.

Đ.Hằng