Tình yêu ấy mà, có người đắm chìm trong hạnh phúc, có người 20 năm chưa một lần cầm tay.

D

ù mạnh mẽ đến đâu thì ai cũng cần một bờ vai tựa vào những lúc mệt mỏi. Thế nhưng ở đâu đó vẫn có những kẻ thiếu may mắn, sống trên đời hai mươi mấy năm chưa tìm ra cho mình một chỗ dựa.

Đối với họ, 14/2 đúng là ngày của những #Valonetine - nghĩa là một Valentine thật Alone!

#Valonetine vi qua dep trai - Anh 1

#Valonetine vi qua dep trai - Anh 2

#Valonetine vi qua dep trai - Anh 3

#Valonetine vi qua dep trai - Anh 4

#Valonetine vi qua dep trai - Anh 5

#Valonetine vi qua dep trai - Anh 6

#Valonetine vi qua dep trai - Anh 7

#Valonetine vi qua dep trai - Anh 8

#Valonetine vi qua dep trai - Anh 9

Hữu Nhân - Mỹ Hằng