Vì một lễ tình nhân không cô đơn, hãy... tự ôm để sưởi ấm chính mình @_@

Tiền đầy tài khoản mà không biết nhắn cho ai.

Cứ tưởng!!!

Cô đơn giữa đám đông.

Tình yêu dành cho máy tính.