Năm 2010, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hải Phòng đứng trước nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. Trọng trách lớn, khó khăn không nhỏ, nhưng ngành tổ chức xây dựng Đảng khẳng định tốt vị thế, vai trò.

Thành công của cả hệ thống chính trị Đồng chí Nguyễn Văn Cao, Phó bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên (Hải Phòng) nói vui: “Năm 2010, ngành kiểm tra bị mất mùa”. Trong quá trình tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy không nhận được một đơn thư tố cáo nào liên quan đến đại hội. Chưa bao giờ, công tác kiểm tra của huyện Thủy Nguyên lại “nhàn” như kỳ đại hội này. “Mất mùa đơn thư”, lại mang đến niềm vui. Kết quả tổng kết từ UBKT Thành ủy, số lượng đơn thư các đơn vị nhận được từ đầu năm đến nay giảm so với cùng kỳ các năm trước. “Đây là dấu hiệu khác với quy luật các kỳ đại hội trước. Nội dung, tính chất của đơn thư qua tổng hợp cho thấy đã bớt phần gay gắt, diễn biến ít phức tạp. Đơn thư khiếu kiện vượt cấp vẫn còn nhưng phần nhiều do gửi không đúng địa chỉ”. Nhiều ý kiến cho rằng, thành tích trong giải quyết đơn thư, tố cáo thời gian qua-thời gian diễn ra đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở-có vai trò rất quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Theo đánh giá của các đơn vị, đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng bộ. Góp sức vào đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu “đúng, trúng” với cấp ủy chỉ đạo làm tốt các công tác chuẩn bị: từ hệ thống văn bản hướng dẫn chuẩn bị đại hội, công tác nhân sự, công tác chỉ đạo các vấn đề liên quan đến đại hội đều được tiến hành dựa trên các tiêu chuẩn, nguyên tắc của Đảng. Các vấn đề trước, trong, sau đại hội đều được tham mưu xử lý tốt, như: vấn đề chính sách cho đội ngũ cán bộ không tái cử, vấn đề tiêu chuẩn tái cử, vấn đề bố trí, sắp xếp cán bộ sau đại hội…do đó, các vướng mắc nảy sinh từ cơ sở được kịp thời giải quyết, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng đơn thư, tố cáo. Công tác tổ chức tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội của mỗi Đảng bộ, mỗi chi bộ. Vai trò đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng Đại hội của mỗi Đảng bộ diễn ra đúng quy trình, công tác nhân sự ổn thỏa là niềm vui của đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban tổ chức cấp ủy Đảng các cấp giúp tham mưu với Thành ủy và cấp ủy Đảng trong công tác kiện toàn nhân sự. Cụ thể như phối hợp với các cấp ủy triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ thực hiện đề án kiện toàn, sắp xếp cán bộ trước đại hội và kiện toàn cán bộ đối với các đơn vị bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ. Trong đó bổ nhiệm và giới thiệu 29 cán bộ ứng cử ở 23 đơn vị, bổ nhiệm lại 7 cán bộ, chuẩn y, chỉ định vào cấp ủy 29 cán bộ ở 17 đơn vị, trong đó có 7 Bí thư, 7 Phó bí thư, 11 ủy viên Thường vụ, 4 ủy viên Ban chấp hành. Ban Tổ chức Thành ủy, Ban tổ chức cấp ủy các cấp triển khai quy trình nhân sự và tham gia ý kiến trong việc thực hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ ở một số sở, ngành, đơn vị . Công tác nhân sự luôn là khâu khó. Đạt được kết quả như trên, đội ngũ cán bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp luôn nỗ lực, cố gắng. Đồng chí Vũ Thanh Tú, Bí thư Quận ủy Kiến An khẳng định: Công tác tham mưu đúng, trúng của Ban Tổ chức Quận ủy giúp lãnh đạo Quận ủy xử lý nhiều vấn đề quan trọng trong công tác chuẩn bị đại hội, nhất là trong công tác nhân sự. Tham mưu kịp thời, đúng nguyên tắc trong những giai đoạn “nhạy cảm” giúp lãnh đạo có thể kiên quyết hơn trong quyết định vấn đề nhân sự. Trong công tác nhân sự ở quận Kiến An, vấn đề tiêu chuẩn chung dựa trên các nguyên tắc, quy định của Đảng được bàn đến trước tiên. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Quận ủy áp vào từng khu vực, từng đối tượng cụ thể. Các quyết định đều căn cứ theo tiêu chuẩn của Đảng và yêu cầu thực tế của công tác cán bộ cơ sở nên nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên. Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Lâm cũng chia sẻ khó khăn của đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. “Vị trí chỉ có một, mà ứng cử viên thì nhiều. Đưa một người vào vị trí, cán bộ công tác tổ chức có thể “mếch lòng” nhiều người còn lại. Cho nên, người cán bộ tổ chức có thể đi “lo việc người” mà lại “gây khó” cho mình. Nhưng điều đáng mừng là trong kỳ đại hội lần này, các cán bộ tổ chức xây dựng Đảng đều nhận được tín nhiệm cao của Đại hội, nhiều đồng chí được bầu vào chức vụ cao hơn”. Đó thực sự là niềm vui, sự động viên đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, cũng là sự khẳng định hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, vị thế, vai trò của công tác tổ chức xây dựng Đảng. /.