Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm có bài viết nói về vai trò của Liên Hợp Quốc trong thế giới ngày nay và những đóng góp của Việt Nam vào công việc của Liên Hợp Quốc. VOVNews xin giới thiệu nội dung bài viết.