Vừa qua, phóng viên Báo điện tử ĐCSVN đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa (Thanh Hóa) về vai trò của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Nhiệm kỳ vừa qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của thiên tai, dịch bệch, lạm phát, suy giảm kinh tế... Song, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa không ngừng phát triển: Tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; VH - XH có nhiều chuyển biến tích cực. Chúng tôi rất phấn khởi vì từ một tỉnh được đánh giá là khả năng mời gọi đầu tư và khả năng cạnh tranh thấp (những năm cuối thế kỷ XX), đến nay (những năm đầu thế kỷ XXI) Thanh Hóa đã có thể tự hào với những bước đi chậm nhưng chắc chắn và có bước đột phá, như việc mời gọi đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, sản phẩm xi măng, mía đường, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng… tạo được tiếng vang, được bạn bè ca ngợi khi tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa - lễ hội, như Kỷ niệm 45 năm Hàm Rồng chiến thắng, Lễ hội Lam Kinh, Kỷ niệm 100 năm du lịch Sầm Sơn... Theo chúng tôi, vai trò lãnh đạo của cấp ủy huyện trong phát triển kinh tế - xã hội được thể hiện ở 3 nội dung cơ bản sau: Một là: Cấp ủy huyện phải tăng cường vai trò phát hiện, định hướng và quyết định những vấn đề có tính chiến lược, đồng thời lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề đột xuất, bức xúc cần tập trung tháo gỡ để ban hành chủ trương, nghị quyết thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo. Để làm được điều này cấp ủy và mỗi thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phải nắm vững những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của địa phương, phải dự báo được xu hướng vận động tất yếu của từng vấn đề để từ đó đề ra chủ trương, nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo. Ví như trong phát triển kinh tế nhân dân Hoằng Hóa có truyền thống làm nghề TTCN nhưng do biến động của thị trường nên TTCN không phát triển; BCH Đảng bộ huyện đã ban hành NQ 03-NQ/HU về phát triển CN, ngành nghề TTCN. Đây là nghị quyết vừa có tính chiến lược lâu dài vừa giải quyết nhiệm vụ trước mắt, kết quả đến nay 48/49 xã, thị trấn có nghề TTCN mang lại hiệu quả kinh tế cao, được Bộ Công Thương tặng cờ thi đua xuất sắc về phát triển TTCN năm 2009; hoặc như vấn đề dồn điền đổi thửa không chỉ là chuyển đổi mỗi hộ nông dân từ 5 đến 7 thửa, với diện tích mỗi thửa 100 - 300m2 thành mỗi hộ nông dân có từ 2 đến 3 thửa với mỗi thửa trung bình 1000 - 1500m2; mà còn là vấn đề phải quy hoạch lại đồng ruộng, quy hoạch và xây dựng lại hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội đồng để sản xuất có hiệu quả (Hoằng Hóa đang đổi điền dồn thửa lần 2, đến nay đã có 21/49 xã đã giao xong đất ngoài thực địa). Hoặc như vấn đề kích cầu cho các xã huy động vốn đóng góp để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, kích cầu xây dựng các trường chuẩn, các đình làng văn hóa... Có thể nói việc phát hiện, lựa chọn và quyết định đúng đắn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề có tính chất chiến lược và những vấn đề bức xúc mà thực tiễn đặt ra để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã thúc đẩy KT - XH phát triển. Hai là: Phải nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của các tổ chức cơ sở Đảng; phải quyết liệt, tập trung, kiên trì trong việc triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết, thực hiện việc lãnh đạo phát triển ở địa phương. Đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tế cuộc sống là yêu cầu tối thượng, đảm bảo cho sự phát triển KT - XH trên địa bàn. Việc lựa chọn chính xác những vấn đề để tập trung thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy sẽ không mang lại hiệu quả nếu vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không được phát huy. Tăng cường sự kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện trên cơ sở phải có chương trình, kế hoạch, phương án cụ thể, phù hợp với thực tiễn ở cơ sở; phải nghiêm túc trong quán triệt, triển khai để nâng cao nhận thức; phải quyết liệt để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; phải kiên trì trong tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả. Ví như nghị quyết về phát triển ngành nghề TTCN, do thị trường biến động, giá trị ngày công thấp, một số ngành nghề được nhân cấy nếu không kiên trì chỉ đạo, tuyên truyền, thuyết phục thì ngành nghề sẽ không được phát triển. Hoặc như vấn đề giáo dục, huyện đã ban hành chỉ thị về phát triển giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, qua đó củng cố hệ thống trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất trường học... Sự kiên trì, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ là yếu tố đảm bảo cho nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào thực tế cuộc sống. Ba là: Phải nêu cao vai trò trách nhiệm, sâu sát cơ sở, công tâm, khách quan trong việc đánh giá cán bộ, đảng viên trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KT - XH. Việc bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường công tác là điều kiện tiên quyết để cán bộ phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT - XH. Phải phân công công việc cụ thể cho cán bộ, đảng viên, định ra thời gian hoàn thành công việc, thường xuyên nghe báo cáo nắm lại tình hình để chỉ đạo. Thực sự công tâm, khách quan trong đánh giá cán bộ, đảng viên để khen, chê cụ thể, rõ ràng; kiên quyết đấu tranh loại bỏ việc bố trí cán bộ theo kiểu "cán bộ chung chung cứ ung dung tự tại” hoặc chỉ đạo theo hình thức "có phân công nhưng không trách nhiệm”, làm đến đâu cũng được, kiểm điểm thì cho rằng do khách quan, ưu điểm nhận về mình. Phải chỉ cho cán bộ, đảng viên thấy rõ những tồn tại ưu, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ. Ví như, xã A báo cáo gieo cấy vụ mùa đúng thời vụ nhưng lúa chín muộn, sâu cuốn lá nhiều, thu hoạch lại chậm, năng suất thấp hơn, vì sao? Vì báo cáo không đúng để lấy thành tích hay chỉ đạo sai cơ cấu giống ? Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đó ra sao? Cấp ủy cần có sự đánh giá một cách tổng thể, xâu chuỗi các vấn đề và công tâm, khách quan để đảm bảo cho phong trào phát triển ổn định, vững chắc. Từ những vấn đề trên, chúng tôi rút ra 3 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy với quá trình phát triển KT - XH là: Một là: Cấp ủy và mỗi thành viên cấp ủy phải thường xuyên cập nhật kiến thức và đổi mới tư duy. Cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng thường nắm các vấn đề cụ thể về KT - XH hạn chế nên khi được phân công tham gia hoặc lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề cụ thể thường lúng túng, bị động. Vì vậy, khi phân công nhiệm vụ cần chú ý trang bị về kiến thức chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Ví như chỉ đạo xây dựng cánh đồng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao phải biết về thời vụ, về giống phù hợp, về chế độ chính sách với việc xây dựng cánh đồng cao sản... Hai là: Phải phát huy dân chủ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Thực tiễn cho thấy, khi dân chủ được phát huy, các tổ chức trong hệ thống chính trị cùng song hành vào cuộc thì công việc sẽ thuận lợi và mang lại hiệu quả cao. Ví như ở Hoằng Hóa, Hội phụ nữ huyện đóng vai trò nòng cốt trong việc liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và người sản xuất TTCN, MTTQ, Hội CCB và Đoàn thanh niên đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa, trong giáo dục truyền thống. Ba là: Phải sâu sát cơ sở, không ngại khó, trực tiếp xuống làm việc, nắm tình hình và giải quyết những việc cụ thể ở cơ sở. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tùy từng nội dung công tác, có lịch làm việc trực tiếp với các đơn vị cơ sở, phê bình những đơn vị có tư tưởng ngại khó, đùn đẩy, chậm trễ, thiếu nghiêm túc trong thực hiện GPMB các dự án, trong tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh tai xanh... Để làm được điều này đòi hỏi phải nắm chắc từng vấn đề cụ thể, có kiến thức và phương pháp vận động, thuyết phục để trực tiếp giải quyết những vấn đề ở cơ sở có hiệu quả. Nhiệm kỳ 5 năm 2006 - 2010, thực hiện vai trò lãnh đạo của mình, cấp ủy huyện Hoằng Hóa đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề, hàng chục chỉ thị, kết luận và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác về phát triển KT - XH. Các Chủ trương, nghị quyết, chỉ thị được nhân dân đồng tình hưởng ứng, thu được nhiều kết quả tốt về KT - XH. Tuy nhiên, vai trò lãnh đạo phát triển KT - XH còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Tư duy lý luận, việc nắm quy luật KT - XH của cấp ủy chưa ngang tầm với thực tiễn. Trong chỉ đạo thực hiện có việc, có lúc chưa thật sự quyết liệt; việc xử lý cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ có lúc nương nhẹ, lấy phương châm ổn định tình hình là chính... Những hạn chế đó đòi hỏi phải nhanh chóng được khắc phục để tăng cường, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các vấn đề phát triển KT - XH. Trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2011 – 2015), nhiệm vụ của huyện chúng tôi rất nặng nề. Đó là: Tăng cường hơn nữa sự kiểm tra của cấp ủy cấp trên với sự lãnh đạo phát triển KT - XH của các đảng bộ huyện, nhằm khuyến khích, động viên kịp thời những mặt tốt, những mặt làm được, những cách làm hay, làm mạnh và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót để giúp cơ sở khắc phục. Vai trò lãnh đạo của Đảng đóng vai trò quyết định với việc phát triển KT - XH ở địa phương. Vì vậy, cần tăng cường bố trí hợp lý về con người, về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cấp ủy các cấp phù hợp với quy mô dân số, số lượng đảng viên của từng huyện, từng xã. Những kết quả đạt được trong lãnh đạo phát triển KT - XH của huyện Hoằng Hóa cũng như của các huyện bạn là những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh. Kinh nghiệm thực tiễn về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên địa bàn Hoằng Hóa còn nhiều vấn đề cần phải học tập các huyện bạn. Mong rằng sẽ được tiếp tục trao đổi với các đại biểu để cùng nhau góp phần tích cực hơn nữa trong việc xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.