Cân bằng dây chuyền sản xuất là một trong những công cụ quan trọng của Lean; hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng.

Lean là phương pháp sản xuất tinh gọn, do Hãng Toyota Nhật Bản khởi xướng áp dụng với tên gọi TPS -Toyota Production System từ những năm 60. Sản xuất tinh gọn chính là chiến lược sản xuất dựa vào kĩ thuật của hệ thống sản xuất Toyota. Chiến lược sản xuất yêu cầu người lao động tham gia vào các cải tiến nhỏ để loại bỏ hao phí, tăng chất lượng và nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất.

Lean Manufacturing có rất nhiều các công cụ để hỗ trợ doanh nghiệp thành công trong hoạt động cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng. Một trong những công cụ quan trọng đó là: “Cân bằng chuyền (Heijunka)”.

Heijunka được ứng dụng tập trung vào việc làm cho quá trình sản xuất được cân bằng, đồng đều cả về lượng & loại các sản phẩm. Heijunka đặc biệt quan trọng với những đơn vị sản xuất có quy mô trung bình đến lớn. Heijunka giúp doanh nghiệp:

Thứ nhất là không sản xuất sản phẩm theo hướng bị cuốn theo sự biến động về loại, lượng sản phẩm trong yêu cầu đặt hàng thực tế của khách hàng.

Vai tro cua can bang day chuyen san xuat doi voi doanh nghiep - Anh 1

Cân bằng dây chuyền sản xuất là một trong những công cụ của Lean hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng

Thứ hai căn cứ theo lượng các đơn hàng của khách hàng trong 1 thời gian nhất định và cân đối sản xuất theo lượng và loại sản phẩm tương tự nhau hàng tháng (hướng tới cân bằng sản xuất hàng tuần và tốt nhất là hàng ngày).

Thứ ba là tránh được việc sản xuất theo lô lớn (tránh được lãng phí “Over-production”).

Thứ tư là giảm mức tồn kho thành phẩm (tránh được lãng phí “Inventory”).

Thứ năm là giảm các chi phí về vốn (giảm bớt gánh nặng trả lãi suất).

Thứ sáu là đảm bảo ổn định nguồn lực (con người, máy móc không bị quá tải, căng thẳng).

Thứ bảy là giảm thời gian sản xuất - Lead time (khả năng giao hàng tốt hơn).

Cuối cùng là tạo được phương pháp hoạch định sản xuất để đáp ứng hiệu quả hơn các nhu cầu đa dạng, thường xuyên thay đổi của nhiều khách hàng khác nhau một cách linh hoạt.

Vai tro cua can bang day chuyen san xuat doi voi doanh nghiep - Anh 2

Lean là phương pháp sản xuất tinh gọn, do Hãng Toyota Nhật Bản khởi xướng áp dụng

Để thực hiện được sản xuất theo phương pháp Heijunka, trong khi vẫn tiếp tục mang lại sự thỏa mãn của khách hàng. Các nhà quản lý của Toyota cũng tính toán mức tồn kho tiêu chuẩn của thành phẩm tại điểm cuối của quá trình sản xuất trong trường hợp sản xuất theo phương thức “make-to-stock”.

Đối với trường hợp các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng (make-to-order), mức tồn kho tiêu chuẩn của các sản phẩm này được thiết lập tại ngay trước điểm tùy biến (point of customization) của sản phẩm đó. Mức độ tồn kho phụ thuộc vào mức độ biến động của đơn hàng, sự ổn định của quá trình sản xuất và tần suất giao hàng.