NDĐT - Các nhà khoa học Mỹ vừa đạt được một bước tiến quan trọng trong việc tạo ra một loại vắc-xin tác động lên hệ thống miễn dịch, có tác dụng phòng ngừa và đảo ngược quá trình mắc bệnh tiểu đường ở những người mới bị. Hiện tại, vắc-xin này đã thành công trên chuột.