Văn phòng Tổng công tố của Uzbekistan cùng với Tòa án Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và An ninh Quốc gia đã được chỉ thị phát triển một dự luật về đấu tranh chống tham nhũng trong 2 tháng.

Uzbekistan thong qua Luat Chong tham nhung - Anh 1

Ảnh: Trend News Agency

Chỉ thị trên đã được thực hiện theo Quyết định của Tổng thống lâm thời Shavkat Mirziyoyev “về tăng cường các biện pháp để bảo đảm sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, bảo vệ sự toàn diện của sở hữu tư nhân và cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh".

Theo đó, pháp luật phải được xây dựng hướng vào việc tăng cường sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, tăng sức hấp dẫn đầu tư của Uzbekistan, cũng như ngăn chặn hành vi, tội phạm tham nhũng.

Bên cạnh Luật Chống tham nhũng, Uzbekistan cũng lên kế hoạch thông qua các luật: Thủ tục hành chính, Mua sắm công và Hợp tác công - tư dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế chung đã được chấp nhận.

Việc thông qua các dự luật là để hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tham nhũng, giảm các rào cản trong quá trình tương tác giữa Chính phủ với doanh nghiệp và đảm bảo công khai, minh bạch trong sử dụng các nguồn lực công.

Ngọc Anh