Uyên Trang - Ánh Trăng Vàng Cô Đơn (2010) Image: http://img3.imagehyper.com/t/0/0/690/690980-4f197483.jpg (http://img3.imagehyper.com/img.php?id=690980&c=5b8f83b4201fdbc355035899cb4acd31) Image: http://img3.imagehyper.com/t/0/0/690/690981-a5c390af.jpg ...

Uyên Trang - Ánh Trăng Vàng Cô Đơn (2010) Code: http://www.megaupload.com/?d=XO92OPQH Or http://www.fileserve.com/file/ZeAh2QA