M46 130mm là loại pháo kéo xe nòng dài và mỏng được đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô từ năm 1954. Thời điểm pháo ra đời, không một loại pháo mặt đất nào đủ sức đọ về tầm bắn.