Hanoinet - Đầu tiên bạn phải bình tĩnh vì chính bản thân bạn. Lập ra những nguyên tắc, giới hạn và tôn trọng nó. Đừng ngần ngại nói "không" với nàng.