(NLĐ)- Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) sẽ khai mạc ngày 27-9 và dự kiến kéo dài 8 ngày.

Tại phiên họp này, Ủy ban TVQH sẽ nghe báo cáo về công tác dân nguyện và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2010 và chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2011. Ngoài ra, Ủy ban TVQH cũng xem xét thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và báo cáo giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp. Ủy ban TVQH cũng sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2010. Liên quan tới công tác lập pháp, tại phiên họp này, Ủy ban TVQH sẽ có ý kiến vào một số dự án luật như Luật Tố tụng Hành chính; Luật Lưu trữ; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Khoáng sản (sửa đổi); Luật Thuế Bảo vệ môi trường; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng; Luật Thanh tra (sửa đổi)...