Ngày 2/3, tại Hải Phòng, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, đại diện các ban, ngành TW, địa phương và đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Hội nghị đánh giá: Năm 2011, công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn toàn quốc dần đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, số trường hợp nhiễm HIV và tử vong giảm. Tuy nhiên, tình hình dịch AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, luôn có nguy cơ bùng phát nếu không có sự liên kết đa ngành và sự huy động cả cộng đồng thành một thế trận phòng, chống vững chắc.

Báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2011, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ đã nêu bật những nỗ lực vượt bậc trong công tác tham mưu, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lực lượng Công an nhân dân cả nước giúp Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, chức năng và các địa phương đánh giá đúng tình hình và có những quyết sách cụ thể, hết sức hiệu quả trên mặt trận phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, đồng thời phối hợp với các ban, ngành trong toàn quốc nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các đề án, dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2012 gồm 5 nội dung chính: Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chương trình hành động phòng, chống AIDS và ma túy, mại dâm; xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phải gắn liền với tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng, chống AIDS và ma túy, mại dâm; đồng thời đấu tranh mạnh với tội phạm về ma túy, nhất là tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có hiệu quả; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, đảm bảo đánh giá đúng tình hình; tăng cường xã hội hóa nguồn lực, sử dụng có hiệu quả. Không xây dựng mới các cơ sở cai nghiện tập trung, mà sắp xếp để những trung tâm đã có, đảm bảo sự thân thiện, thể hiện tính nhân văn xã hội